Poděkování
Thanks to


Chci poděkovat celé mojí rodině za pomoc (a trpělivost) při rozšiřování mé sbírky, a to především mému taťkovi, který mne od začátku v mé vášni podporuje.

I would like to thank my whole family for helping (and patience) to expand my collection, especially to my dad, who has supported me in my passion from the beginning.


Dále chci poděkovat mým kamarádům, kteří mi vozí nové tácky ze svých cest, především:

I would also like to thank my friends, who have carried some new trays for me from their travels, especially:


A také bych chtěl poděkovat všem sběratelům, kteří se mnou mění tácky ze svých přebytků, především:

Last but not least, I would like to thank all the collectors who exchange their doubles with me, especially:


Home