O mně
About me


CZ

Jmenuji se Jiří Šilhavík a jsem sběratel pivních tácků ze Zlína (Česká republika). Této zálibě se věnuji od roku 2014 a kromě pivovarských tácků sbírám i tácky jiné (restaurace, limonády, cigarety, a pod.). Jste-li stejně "postiženi" jako já a tudíž máte zájem o vzájemnou výměnu tácků, tak mne kontaktujte s Vaší nabídkou na mém e-mailu. Do zprávy uveďte odkaz na webové stránky nebo přiložte fotografie Vašich tácků určených ke vzájemné výměně (může být i více tácků na jedné fotografii, v takovém případě Vám v nich označím tácky, o které mám zájem).

Moji nabídku tácků pro vzájemnou výměnu naleznete v hlavní nabídce pod zeleným tlačítkem Tácky na výměnu.

Vaši objednávku tácků (z mé webové nabídky) můžete vytvořit různými způsoby, například :

a)Kopírovat obrázky metodou "Táhni a pusť" z okna prohlížeče do předem připravené složky v počítači, složku na závěr zkomprimovat do ZIP souboru a soubor poslat na můj e-mail.
nebo
b)Kopírovat odkazy z okna prohlížeče (Ctrl+C) přímo do těla e-mailové zprávy(Ctrl+V).
nebo
c)Kopírovat obrázky metodou "Táhni a pusť" z okna prohlížeče do jiné aplikace, která tuto funkci podporuje (například Microsoft Word, WordPad, a pod) a výsledný soubor poslat na můj e-mail.

Upozorňuji, že mám zájem pouze o vzájemnou výměnu tácků a že v žádném případě tácky neprodávám (takovou činnost rád přenechám novodobým "vekslákům"). A pokud jste na mé stránky zavítali pouze ze zvědavosti, tak Vám přeji příjemnou virtuální prohlídku.


EN

My name is Jiří Šilhavík and I am a beer coasters collector from Zlín (Czech republic). I have colected my colection since 2014 and mostly brewing coasters, I collect other coasters too (restaurants, lemonades, cigarettes, etc.). If You have the same "disability" as me and if You are interested in exchanging coasters, send me your offer to my e-mail. In the report, link your web site or attach the photos of Your offer (there may be more coasters in one photo, in this case I tag what I want).

My offer of coasters for the exchange You may found in the main menu under the green button Coasters for exchange.

There are many ways to make Your order, for example :

a)Copy pictures via "Drag and drop" method from Your web browser window to a pre-prepared folder on your computer, finally compress this folder into a ZIP file and send it to my email.
or else
b)Copy links from your web browser (Ctrl+C) to the body of the email message (Ctrl+V).
or else
c)Copy pictures via "Drag and drop" method from Your web browser window to another application that supports this function (Microsoft Word, WordPad, etc.) and send the resulted file to my e-mail.

I would like to point out that I am interested only in the exchange of coasters and I do not sell the coasters in any way. And if you have only visited my site from curiosity, I wish you a pleasant virtual tour.


Home