O mně
About me


CZ

Jmenuji se Jiří Šilhavík a jsem sběratel pivních tácků ze Zlína (Česká republika). Této zálibě se věnuji od roku 2011 a kromě pivovarských tácků sbírám i tácky jiné (restaurace, limonády, cigarety, a pod.). Jste-li stejně "postiženi" jako já a máte zájem o vzájemnou výměnu tácků, tak mne kontaktujte s Vaší nabídkou na mém e-mailu. Do zprávy uveďte odkaz na Vaše webové stránky nebo přiložte fotografie Vašich tácků určených ke vzájemné výměně (může být i více tácků na jedné fotografii, v takovém případě Vám v nich označím tácky, o které mám zájem). Některé tácky v mojí nabídce nejsou ve 100% kvalitě, ale pokud si takový tácek vyberete, tak Vás na to upozorním a zeptám se Vás, zda ho opravdu chcete.

Moji nabídku tácků pro vzájemnou výměnu naleznete v hlavní nabídce pod zeleným tlačítkem Tácky na výměnu.

Vaši objednávku tácků (z mé webové nabídky) můžete vytvořit různými způsoby, například :

a)Kopírovat obrázky metodou "Táhni a pusť" z okna prohlížeče do předem připravené složky v počítači, složku na závěr zkomprimovat do ZIP souboru a soubor poslat na můj e-mail.
nebo
b)Kopírovat URL odkazy z okna prohlížeče (Ctrl+C) přímo do těla e-mailové zprávy(Ctrl+V).
nebo
c)Kopírovat obrázky metodou "Táhni a pusť" z okna prohlížeče do jiné aplikace, která tuto funkci podporuje (například Microsoft Word, Excel, WordPad, a pod) a výsledný soubor poslat na můj e-mail.

Upozorňuji, že mám zájem pouze o vzájemnou výměnu tácků a že v žádném případě tácky neprodávám (takovou činnost rád přenechám novodobým "vekslákům"). A pokud jste na mé stránky zavítali pouze ze zvědavosti, tak Vám přeji příjemnou virtuální prohlídku.


EN

My name is Jiří Šilhavík; I am a beercoastercollector from Zlín (Czech republic). I started my collection, mostly brewery coasters, in 2011. I also collect other coasters (restaurants, lemonade, cigarettes, etc.). If You have the same "obsession" as I am, and if You want to exchange coasters with me, just send me Your offer by E-mail. In Your offer, just link Your website or attach pictures of Your coasters (there may be more coasters on one picture, then I'll tag which one I want). Some coasters in my offer are not 100% quality, but if you choose some, I'll warn You and ask if You really want it.

You can find my coasters for exchange in the main menu under the green button Coasters for exchange.

There are many ways to make Your order, for example :

a)Copy pictures via "Drag and drop" method from Your web browser window to a pre-prepared folder on your computer, finally compress this folder into a ZIP file and send it to my email.
or else
b)Copy links from your web browser (Ctrl+C) to the body of the email message (Ctrl+V).
or else
c)Copy pictures via "Drag and drop" method from Your web browser window to another application that supports this function (Microsoft Word, Excel, WordPad, etc.) and send the resulted file to my e-mail.

I would like to emphasize that I'm only interested in exchange; I don't buy or sell coasters. If you only visited my site out of curiosity, I wish you a pleasant virtual tour.


Home